hur-jag-jobbar

Hur jag jobbar

För att den här avskedsstunden ska bli så bra som möjligt, brukar jag föreslå ett hembesök eller möte på annan plats, som du väljer. Då får du möjlighet att lära känna mig och jag dig och din familj, om de vill vara med. Vi ska, i bästa samförstånd, gå igenom alla önskemål och forma avskedsstunden på bästa sätt för alla inblandade, även tillgodose den avlidnes eventuella önskemål.

Jag skriver ett minnestal, baserat på samtalet och övrigt underlag jag får mig tilldelat. Vill någon annan anhörig eller vän skriva tal och hålla det, går det bra. Det finns stort utrymme för musik av alla slag. Har du önskemål om religiösa inslag, är det naturligtvis möjligt. Anledningen till valet av en borgerlig begravning är många. Exempel på programpunkter kan vara bildspel, livemusik, dans, personliga tal, diktläsning av släkt/vänner, en sista hälsning skriven direkt på kistan av de församlade och mycket mer. Låt fantasin flöda. Det handlar om livet!

Här följer ett förslag på ordning: inledande musik, inledande ord, musik, minnestal, personligt avsked under musik (defilering), dikt, avslutande musik.

Observera att detta bara är en enkel grund för ceremonin. Du lägger till eller ändrar efter tycke och smak.

om-helena

Om Helena

– Jag jobbar med livet, inte döden

Efter många års erfarenhet inom arbetslivetskola, vård och omsorg, lokaltrafik ock musik, fick jag mitt första uppdrag som borgerlig officiant, för ca. 12 år sedan, av en bekant vars bror gått bort. Det blev starten på en fantastisk resa, med många härliga möten om livet.

Mitt stora intresse för människor gör att jag vid livets slut gärna lyssnar och delar med mig av min kunskap. Samtidig känns det viktigt för mig att fokusera på att varje människa har sin historia från livet här på jorden.

Själv är jag uppvuxen i Stockholm, med stark anknytning till Norge. Började redan vid fem års ålder att dansa, spela fiol och sjunga. Det har jag fortsatt med. Jag arbetar för Svenska Kyrkan, som sångerska och är medlem i den samma. Det viktiga för mig är öppenhet för olika trosuppfattningar då var och en ska få ha sin tro och andlighet.

priser

Priser

Vad beträffar arvodet för en borgerlig begravning gäller följande:

Prislista:
Hembesök och ceremoni Från 4.200:-
Musikaliskt inslag från Helena i samband med ceremoni Från 600:-
Uppdrag som avser endast musikaliskt inslag från Helena Från 3.500:-
Inhyrda solister/musiker Enligt avtal
Reseersättning utanför Stor-Stockholm Upp till 1.000:-

Prisinformation: Arvodet för ev. musiker bestäms i samråd med den berörda solisten. Kostnader för inköp av noter är inte inkluderat i priset. Fakturering sker efter fullgjort uppdrag.

kontakt

Kontakt

+46(0)70-725 78 96

Besök mig

Skriv till mig